Iacov a plecat din Beer-Șeba, și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci asfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi, și s-a culcat în locul acela. Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea pâna la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe scara aceea. Și Domnul statea deasupra ei, și zicea:

Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Avraam, și Dumnezeul lui Isaac.

Iacov s-a trezit din somn, și a zis: Cu adevărat, Domnul este în locul acesta, și eu n-am știut.

I-a fost frică, și a zis:

Cât de înfricoșat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor!

Și Iacov s-a sculat dis-de-dimineată, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte, și a turnat untdelemn pe vârful ei. A dat locului acestuia numele BethEl (*)

 
     

(*) GEN/28:10-19; BethEl din lb ebraică se traduce prin Casa lui Dumnezeu

 


De aproape două mii de ani îngerii lui Dumnezeu pot sui și se pot coborî pe scara cerului. Aceasta este o realitate de când, prin împungerea preacuratei Sale coaste, El a îndepărtat sabia cea de foc care închidea intrarea raiului.


 

Astăzi îmi amintesc cum, copil fiind, obișnuiam să contemplez seara jucăriile pe care le primeam în dar la întoarcerea tatălui meu din străinatate... La o vârstă preșcolară, prin câteva obiecte strălucitoare și viu colorate simțeam mirajul "lumii capitaliste" cum se spunea atunci. Ani mai târziu, trăiam cu regretul că nu mă găseam în mijlocul acelei societați, acelei lumi. Astăzi acest regret nu mai există... Cu siguranță te vei gândi că m-a ajuns resemnarea, sau ceea ce îți voi mărturisi îți va părea pradoxal.

Atunci, mă gândeam "cât de bine mi-ar fi să fiu" unul dintre cetățenii Germaniei, Belgiei, Olandei, Franței, regatului Angliei, sau oricărei altei țări așa zise "civilizate". Sau cel puțin să trăiesc printre ei... Un timp, am căutat să scap de ceea ce mă înconjura cu convingerea că aceasta va fi rezolvarea. Pe parcurs însa, am cunoscut adevărul, care m-a eliberat [IOAN/8:31-32] și m-a îndreptat către drumul corect, care duce la adevărata soluție.

Sigur că ar fi fost mai bine să mă plimb într-un oraș ale cărui străzi emană miros de șampon sau detergent, fără gard surpat și cu case ale căror cămări se varsă din una in alta [PS/143:13-14]; să mă înconjoare numai oameni cu privirea senină, și să primesc pentru cele 8 ore de muncă zilnică un salariu din care doar într-un an de zile să pot cumpăra ceea ce pentru alții este mai mult decât dezideratul întregii vieți... Mă gândeam la toate astea, și m-am întrebat: care este explicația pentru care un tărâm, un pământ, este mai râvnit decât altul, de care ai vrea să te lepezi? De unde vine valoarea sa? În ce constă această valoare? Oameni trăiesc peste tot...

 


 

Gândrște-te că te-ai afla într-o încăpere plină cu oameni din toate națiile. Crezi că doar privind ai putea deosebi cu ușurință pe german de belgian, de olandez, de francez, de englez sau oricare alt european? Dar privind, se deosebesc însă fundamental locurile în care oamenii se nasc, cresc și trăiesc. Pentrucă imaginea omului este mai puțin înfățișarea sa decât faptele sale. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege; și ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor. [ROM/2:14-15]

Dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor. Da, ai citit bine: In inimile lor!! ...Ce o mai fi și (cu) asta?... A durat ceva timp până când am realizat că voi putea "să schimb lumea"... Dar doar într-un singur mod. Începând cu mine. [1TIM/1:15]

Europa îi datorează lui Hristos spiritualitatea și cultura de care acum se bucură; Concluzia aceasta este simplă și este unică. Într-adevăr, mulți care ajungem acolo, mâncăm o măslină și un salam în plus şi asta ne conferă pentru un răstimp linişte. Dar pentru că lupul își schimbă părul dar năravul ba, ce folos de o schimbare geografică? Dar dacă lupul în loc să mănânce carne - cu sânge cu tot - ar mînca iarbă, n-ar mai face "u-uuu-uuu" ci ar face "be-hehehe", ar avea cornițe și s-ar număra în turma păstorului! Lupul ar putea fi oaie doar daca ar înceta să mai fie lup și s-ar face oaie [IOAN/6:44]. Ce folos de vreo 2000 Km mai la west pentru un timp de 70 sau 80 de ani? (căci ce este mai mult decât atât - este doar osteneală si durere... [PS/89:10-11]) Ce folos de o măslina și un salam în plus faţă de o veșnicie?...

 


 

Mi-ar fi plăcut să fiu tratat cu respect, dar eu disprețuiam pe ceilalţi. Mi-ar fi plăcut să primesc mult și din toate, dar eu nu ofeream (celorlalți) mai nimic. Mi-ar fi plăcut să fiu ajutat de ori câte ori aveam nevoie și de către oricine putea să o facă, dar eu din comoditate, găseam doar scuze [MAT/7:12]; și lista poate continua...

Aveam convingerea că împlinirea dezideratelor mele sunt strâns legate de "exteriorul" (de lumea) în care îmi desfășuram activitatea, până când am înțeles unul dintre aspectele majore legate de motivația pentru care este atât de râvnit acel tărâm (al făgăduinței - pentru unii), spre care mulți dintre noi aspirăm. Am realizat așadar că locul pe care mi-l doream era în fapt produsul a aproape doua milenii de încreștinare, iar ceea ce produce schimbarea nu este și nu poate fi exteriorul, locatia, anturajul. Adevărata schimbare trebuie să se producă în interior [LUC/17:20-21] și este personală [IS/6:1-7]. Aceasta schimbare atrage pe cale de consecinţă schimbarea exteriorului, astfel încât anturajul exterior va concorda în mod necesar cu interiorul. [MAT/9:17]

 


 

Astăzi, la aproape doua milenii de la ceea ce s-a întâmplat în Jerusalem zilele acelea [LUC/24:18] - "în zilele lui Ponțiu Pilat", ochiul nostru primește de pretutindeni mărturia evenimentului major al omenirii, evenimentul care a stabilit puctul de reper unic pe axa timpului pentru omul aflat pe planeta Pământ. Catedrale impunătoare construite durabil, din materiale alese și scumpe încântă acum în toate țările Europei contemporane privirea oricărui turist. "Este natural" - putem afirma - judecând după cele aproape doua milenii de real creștinism. Mii și zeci de mii de pelerini pot fi văzuți în diferite ocazii prin piețele uriașe care înconjură asemenea edificii de cult.

Omul a cautat totdeauna închinarea, chiar dacă aceasta a fost îndreptată către idoli - dumnezei plăsmuiţi. Tendința de închinare a existat totdeauna la om, deoarece omul este creația Creatorului. Dovada existenței Creatorului este tocmai actul închinarii omului adică actul închinării creaţiei Sale. Ce rost ar fi avut la om actul închinarii către o entitate arbitrară? Cine se închină, o va face întotdeauna dumnezeului său!

Omul, în calitatea sa de creatură, este limitat în privinţa descoperirii şi a cunoaşterii. De aceea, contrar înclinaţiei naturale a omului de a se închina Creatorului, acesta nu-şi poate descoperi Creatorul prin forţe sau strădanii proprii. Această descoperire se numeşte revelaţie divină, iar descoperirile referitoare la marile taine ale Creaţiei, ale scopului şi existenţei omului se realizează numai prin revelaţie supranaturală.

De la început, nu toți oamenii au fost în același raport cu Creatorul lor; Creatorul a ales un sigur popor [GEN/12:1-3] caruia i s-a descoperit. De aceea toate celelalte popore, (sau neamuri) își închipuiau proprii idoli, sau zei la care se închinau. Plăsmuiri.

In țara Canaan, se afla o localitate numită Luz. Iacov, fiul cel mic al lui Isaac a trecut prin acestă cetate fugind din Beer-Șeba către Haran, unde avea să se refugieze în urma conflictului cu fratele său mai mare, Esau. În drumul său, Iacov a înnoptat lângă această localitate, Luz. În acele vremuri, omul era despărțit de Creatorul său prin efectul păcatului strămoșesc, neexistând însă nici o cale de mediere între om și Creatorul său [GEN/3:1-24]; Totuși, deoarece Creatorul a cunoscut neprihănirea lui Iacov [GEN/29:1], i s-a descoprit acestuia, oferind patriarhului dovada garanției mântuirii.

 


 

De aproape două mii de ani îngerii lui Dumnezeu pot sui și se pot coborî pe scara cerului... Aceasta este o realitate de când, prin împungerea preacuratei Sale coaste, El a îndepărtat sabia cea de foc care închidea intrarea raiului. Drumul din Beer-Șeba către Haran pentru Iacov nu a fost o simplă călătorie, ci un drum al durerii și sfâșierii sufletești [GEN/29:11]. Cum te-ai simți să fi nevoit să părăsești casa părintească pentru a te refugia de teama că fratele tău mai mare și-a pus în gând să te ucidă? [GEN/27:41]

Astăzi, cel care are conștiința încărcata datorită faptelor sale, are posibilitatea de a reveni la starea inițială, de comuniune cu Creatorul său, putând fi astfel absolvit de consecința veșnică a acelor fapte. Această posibilitate nu exista atunci și Iacov nu a facut excepție de la regulă. Totuși, Dumnezeu i-a oferit patriarhului dovada garanției mântuirii [GEN/28:12].

Și eu, și tu, și cel care intră pentru a admira vastele catedrale împodobite pâna la refuz cu zorzoane și/sau picturi celebre și de valoare, dar și cel care trece nepăsător pe lângă un loc de închinare, și cel care uită sa se închine, și cel care se închină altor dumnezei (cum ar fi afacerile, banii, puterea, ...), și alții, avem cu toții astăzi posibilitatea de a ne reîntoarce la starea inițială a omului nedespărțit de Dumnezeu [PS/50:8].

 

Dar cum se poate face așa ceva?


 

Imagini, text şi colaje: (c) 2006 DI.