Vineri

O zi de necurmată aducere aminte pentru răscumpărarea noastră a fiecăruia unul în parte

 

O nouă zi pentru tine... în care te-ai trezit din somnul tău, ai putut să vezi lumina soarelui, să simți căldura lui. Ai putut să te ridici din așternuturile tale, și să realizezi că ești un om plin de viață care locuiește pe pământ... un loc binecuvântat.

Aceasta este încă o zi în care bunătatea și mila lui Dumnezeu ți-a dat putere ca ridicându-te din așternuturile tale să te împrăștii pe la treburile tale alergând încoace și încolo trudindu-te neîncetat.

Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune; ochiul nu se mai satură privind, și urechea nu obosește auzind. Ce a fost, va mai fi, și ce s-a făcut, se va mai face; nu este nimic nou sub soare...

Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune: "Iată ceva nou!" de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte; și ce va mai fi, ce se va mai întâmpla mai pe urmă nu va lăsa nici o urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu...

Dar adu-ți aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii, când vei zice: "Nu găsesc nici o plăcere în ei";

Până nu se întunecă soarele, și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie; până nu încep să tremure mâinile, și să se încovoaie picioarele; până nu se opresc dinții, căci s-au împuținat; până nu se întunecă ochii; până nu se închid buzele, când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înăbușit, te temi de orice înălțime, și te sperii pe drum;

Până nu înflorește migdalul cu peri albi, și de abia se târăște lăcusta, până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică, și bocitorii cutreieră ulițele; până nu se rupe funia de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor, și până nu se strică roata de la fântână; până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat...

Adu-ți aminte că pe toate le poți face acum și de toate te poți bucura numai pentru că Cineva a plătit prețul pentru tine.

O zi de necurmată aducere aminte

Ține minte, Istraele!

 

Dăm slavă lui Dumnezeu - Alte videoclipuri


 

De ce Moșuni?

pentru cei ce-L cauta pe Dumnezeu...

...dar si pentru ceilalti.

 
   
concepție şi prezentare: DI.